Търсим си здравни експерти - станете част от нас!

Created on: 6/6/2024
Reading time: 1 minute
Търсим си здравни експерти - станете част от нас!

Основната цел на Подкрепи.бг е да повиши доверието и да предостави на дарителите възможността да вземат информирано решение да подкрепят каузите на базата на тяхната прозрачност и експертна обоснованост.

Част от кампаниите на платформата ни са здравни. Екипът ни има нужда от медицински експерти, които да помагат доброволно и безвъзмездно за удостоверяване на истинността на документацията и информацията по предложените дарителски кампании, за да може информирано да предостави достъп на дадена здравна кампания.

Сдружението има обособен Здравен експертен съвет, който консултира кампаниите в категория „Лечение и рехабилитация”. В състава му влизат утвърдени специалисти, за които можете да прочетете повече тук. Членовете на този съвет разглеждат документите по определени от тях критерии, при необходимост могат да изискват допълнителни такива, дават становища и препоръки и при постъпили сигнали за злоупотреба осъществяват допълнителна експертна проверка и оценка.

В момента се работи активно по привличане на нови членове.

Медицинските експерти, които искат да се включат като членове на Здравния експертен съвет или външни експерти, имат възможност да предоставят становище за дарителските кампании официално или неофициално. Становището може да е положително, отрицателно или за някои случаи да не се предостави такова поради различни причини. Официалното становище се публикува на платформата като част от кампанията. Неофициалното не се публикува, а се използва само при разглеждането на заявената документация.

Крайната отговорност за пускането или нереализирането на дадена здравна кампания е на екипа на Подкрепи.бг.

Освен като консултативно, експертното становище служи и като инструмент, повишаващ доверието към провежданите здравни кампании.

Търсим здравни експерти, които са готови да посветят част от свободното си време в правене на добро за обществото по безвъзмезден начин в следните области:

 • Неврология;
 • Неврохирургия;
 • Онкология – хирурзи, гинеколози, УНГ специалисти, дерматолози и др.
 • Кардиология;
 • Пулмология;
 • Гастроентерология;
 • Гинекология
 • Нефрология
 • Хирургия;
 • Педиатрия;
 • Стоматология;
 • Други.

Ако желaете да стaнете част от медицинските ни съветници или бихте препоръчали експерт, който би бил подходящ да се включи, може да ни пишете на [email protected].

За нас ще е чест заедно да подкрепим обществото ни в бъдещи каузи.