Frequently Asked Questions

Моделът ни на работа се основава на Принципите, които ни обединяват
  Какво представлява Подкрепи.бг?

   Подкрепи.бг е платформа за среща между хора, които искат да съберат средства за благородна кауза и такива, които искат да ги подкрепят с парични дарения. Подкрепи.бг работи без комисиони и такси за дейността си, единствените удръжки от сумите на даренията са такси, изисквани от трети лица - финансови и други външни организации или институции.

   Сдружение Подкрепи.бг работи почти изцяло с доброволци, като разчита и на временни платени дейности за придвижване на определени цели.

   Разходите на Организацията се покриват изцяло от индивидуални и корпоративни дарения, направени директно към Сдружение Подкрепи.бг.

  Защо направихте нова платформа, когато вече има и други?

   Накратко - целта ни е да увеличим доверието на обществото в дарителските организации и платформи, за да може да се събират по-бързо и лесно необходимите средства за осъществяване на кампаниите.

   Вярваме, че това ще стане чрез комбинация от няколко фактора - безкомпромисна прозрачност, модерно технологично решение и нов модел на управление, базиран на доброволческа работа и самоиздръжка от дарения и членски внос.

   Cлед разговори с представители на дарителски организации ползващи се с изключително висок кредит на обществено довериe, като БДФ и BCause, които стоят зад едни от най-качествените и устойчиви дарителски проекти в страната като DMS и Platformata.bg , установихме, че процесът по одобрение и администрирането на дарителските кампании е сложна, предимно ръчна и доста времеемка работа. Искаме да решим и този проблем като предоставим удобна за ползване онлайн система с автоматизирани процеси за управление на паричните средства, издаване на документи и сертификати, справки и др.

   Както вече споменахме, освен чисто технологично решение, ние предлагаме и нов модел на управление на организацията - Подкрепи.бг се финансира без удържане на комисиони и такси от кампаниите, а издръжката на сдружението се осигурява от месечен или годишен членски внос, както и лични и корпоративни дарения, насочени директно към сдружението.

   Друга голяма помощ за бюджета на Подкрепи.бг е безплатният доброволчески труд на хората в сдружението, както и любезно предоставените ни безплатни услуги от наши партньори, като например хостинга ни от SuperHosting.bg

  Как гарантирате прозрачност и какво значи “софтуер с отворен код”?

   Софтуер с отворен код е установена практика, при която всеки, без ограничение, може да отвори и прочете текста на софтуерната програма така, както е написан от програмистите. По този начин всеки сам може да се увери, че логиката на софтуера изпълнява точно това, за което е предназначен. Отвореният код също дава видимост към документацията, към историята от промени на кода, към кода на тестовете и инсталационните скриптове, т.е. - всичко, което е правено до дадения момент. Допълнително всичко това помага и за проверка на сигурността на системата от независими одитори.

   Подкрепи.бг ползва платформата GitHub за разработка на системи с отворен код, където всеки може да се присъедини и да допринесе към имплементация на функционалност.

   За допълнителна прозрачност, Подкрепи.бг прилага и практиката на Отворени данни, като предоставя отчети за основните неконфиденциални данни от работата на системата. Това са например постъпилите дарения по кампаниите и трансакциите с тях, без да се разкриват лични данни.

  Независима организация ли сте?
  Защо ви отне повече от 1 година да стартирате?

   “Ако искаш да пристигнеш бързо, тръгни сам. Ако искаш да стигнеш далеч, тръгни с екип.”
   -- африканска поговорка

   В началото, като всеки стартиращ проект, имахме доста “чуденки” относно позициониране, избор на технологии за платформата и партньорски организации. Също така, въпреки засиления интерес от доброволци в началото, реалният брой на активно помагащи е малък и желанието, не съответстваше напълно на отделеното време.

   Постарахме се да започнем дейността си максимално подготвени за нуждите на бенефициентите и дарителите и продължаваме да работим върху постоянното подобряване на работата си занапред.

   Екипът на Подкрепи.бг възприема дейността си с дълбока отговорност и посвети време да проучи дарителските практики в България и по света преди да стартира първите си кампании. В този проект сложността не е в създаването на система за събиране на пари, а отговорното управление на цялостния процес от началото на дарителската кампания до успешното оползотворяване на средствата с всички нужни организационни стъпки по одобряване и документално обезпечаване.

   Подкрепи.бг иска да предостави висока сигурност и да изгради обществено доверие, за да може да реализира устойчив дългосрочен план за подкрепа към българското общество. Това наложи разглеждането на всеки от елементите на дейността ни в дълбочина, създаването на редица методи за превенция и сигурност, относно паричните потоци, които ще преминават през нас, като посредник, както и консултации за разрешаване на голям брой технически, правни и организационни казуси.

  Как се издържа Сдружение Подкрепи.бг?
   Сдружение Подкрепи.бг се самоиздържа от корпоративни дарения (CSR политики), индивидуални дарения от физически лица, както и месечен или годишен членски внос от членовете на Сдружението. Средствата на Подкрепи.бг се съхраняват в отделна банкова сметка, а не в сметката за кампаниите на платформата. Това позволява максимална прозрачност в проследяването и отчетността на насочените дарения към Сдружението. Веднъж месечно Подкрепи.бг изготвя публичен отчет на приходящите дарения от изминалия месец, както и на основанията за разходваните суми за същия период. Всички отчети до момента можете да видите тук.
  Защо събирате дарения за самото Сдружение?

   Въпреки многото доброволци, които работят по Проекта в свободното си време, дейността на Подкрепи.бг е такава, че някои от въпросите не търпят отлагане след края на същия работен ден, когато повечето от нас свършват работа и едва тогава успяват да отделят време за доброволен труд към Проекта. За да подсигурим качественото функциониране на платформата на Подкрепи.бг е важно да имаме поне 3-ма - 4-ма човека на пълен работен ден, които да могат да извършват, координират и разпределят основните задачи и цели на Сдружението, както и да реагират бързо, при възникнала неотложна нужда. За момента основният ни разход е именно това перо.

   Другите оперативни разходи включват държавни/ административни такси, поддръжка на сървъри/ хостинг, домейни и пр., които са свързани с цялостната издръжка на самото Сдружение. Очаква се в бъдеще да имаме логистични/ куриерски, телекомуникационни и други извънредни разходи. Към момента част от разходите ни са покрити от партньори, като например: безплатен хостинг от SuperHosting или офис пространство от Eduspace.

  Имате ли офис?

   Да, намира се в жк. Белите Брези, бл. 13 и ни е любезно и безвъзмездно предоставен от Eduspace.

   Добре дошли сте на място с предварителна уговорка за среща, тъй като пространството е споделен офис и е необходимо да резервираме стаята за срещи няколко дни по-рано. За уговаряне на среща в офиса можете да се свържете с нас на тел.: 0896 854747

  Къде мога да направя предложение или да споделя идея за подобрение?
Не намерихте информацията, която търсите?
Свържете се с нас!