Какво трябва да знаете преди да направите дарение? 5 неща, за които да внимавате

Created on: 7/22/2023
Reading time: 6 minutes
Какво трябва да знаете преди да направите дарение? 5 неща, за които да внимавате

Ние от Подкрепи.бг вярваме, че подкрепата към другите е най-важната инвестиция - инвестиция в доброто - от кампания, която сбъдва мечта на млад изследовател да полети в космоса, до възможността дете да проходи, да започне да чува или да каже “Мамо, обичам те” за първи път. Да, доброто има много лица и да, вярваме, че все повече хора отварят сърцата си, за да подадат ръка на нуждаещи си. За съжаление обаче, днес, а вероятно и във всеки друг момент от човешката история, има и ще има хора, които злоупотребяват с доверието, преследвайки лични облаги. Затова е важно да знаем няколко основни неща преди да направим дарение. Споделяме с вас нашия опит с надеждата, че ще ви бъде полезен следващия път, когато правите дарение.


1. Запознайте се с дарителската платформа - с нейния екип, работа, цели и методи за събиране на средства

Уверете се, че дарителската платформа е прозрачна

За да бъдете спокойни, че дарението ви ще отиде по предназначение, направете свое проучване, за да се запознаете със самата дарителска платформа. Намерете отговори на въпросите:

 1. Кои са хората, които стоят зад нея?
 2. Какви са нейните методи за събиране, удостоверяване и представяне на информацията?
 3. На какви условия отговарят кампаниите и как става тяхното одобрение?
 4. Какви документи са предоставени от кампаниите?
 5. Как се отчитат събраните средства?
 6. Какво става с даренията, ако крайният срок изтече и кампанията е неуспешна?

В сърцевината на дарителската култура стои доверието! А, доверие се гради с безкомпромисна прозрачност!

Подкрепи бг е единствената дарителска платформа, създадена и поддържана от доброволци, която се отличава с безкомпромисна прозрачност. Провеждаме срещи - на живо или онлайн, а при необходимост и възможност, наши доброволци посещават (в свободното си време и за собствена сметка) обекти на организаторите, за да се убедят в истинността на предоставената информация. Стараем се винаги в комуникацията и срещите да участват минимум двама доброволци, а когато срещите са онлайн правим записи, с които всеки друг в екипа и извън него може да се запознае!

Одобряваме и стартираме една кампания едва когато получим:

 1. максимално подробна информация за самата кауза и нейния организатор, за това какви са необходимите средства и как те ще бъдат оползотворени;
 2. пакет документи, удостоверяващи кои са организаторите и бенефициентите и релевантни документи в подкрепа на описаните разходи;
 3. мнението на членовете на съответните експертни съвети и/или външни експерти;
 4. мнението на най-малко трима от представителите на Управителния съвет на Подкрепи бг.

Едва след като всички условия са изпълнени, преминаваме към процедура по подписване на договор с Организатора. Договорът предоставя правната рамка на поетите от двете страни ангажименти във връзка с кампанията, като регламентира срокове, в които кампанията ще бъде активна, както и такива, в които ще се използват и отчитат събраните средства.  Организаторите се съгласяват да предоставят своевременно информация за набиране на средства за същата цел по други канали (лични сметки, други платформи, събития или друго), за да можем да намалим целевата сумата на кампанията на нашата платформа.

И така, стартира пътят на една кампания - с пълен набор от документи и подписан договор, доброволците в Подкрепи бг започват работа по изграждане на кампанията на сайта, оформяне на текст, снимки, видео, публикуване и популяризиране.

2. Проучете кой стои зад кампанията

Когато избирате кампания, уверете се, че зад нея не стоят бизнес интереси!

Преди да бъде стартирана една кампанията в дарителската платформа Подкрепи бг, доброволците от екип “Кампании”, екип “Правен” и екип “Финанси” полагат целенасочени усилия да се запознаят предварително и подробно с предоставената от Организаторите на кампании информация. Например при здравна кампания, това включва медицински документи, лекарски становища за необходимостта от въпросното лечение и/или рехабилитация в настоящия момент, епикризи, изследвания, оферти от клиники. Освен това, благодарение на Здравен експертен съвет и/или външни експерти, екипът на дарителската платформа Подкрепи бг се допитва до мнението на специалисти. Посредством предоставената информация, нашите юристи и финансисти проверяват дали банковите сметки действително отговарят на сметките на бенефициента, поискал подкрепа.

Когато Организаторът е юридическо лице - фондация, сдружение, друго, се запознаваме подробно с неговата история - от правни документи, удостоверяващи регистрация и начин на управление, през отчети за дейността за минали периоди и настоящата му дейност.

За всяка кампания Организаторите предоставят предварителен разчет за начина, по който възнамеряват да оползотворят събраните средства, съпроводени със съответстващи оферти, договори, проформи от лечебни, учебни заведения, фирми, свързани с доставка на материали, извършване на строително-ремонтни дейности или друга релевантна информация за целите на кампанията.

3. Интересувайте се какво се случва с даренията ви след като кампанията приключи

Следете кампанията след като тя приключи, независимо от нейния статус - успешен или не!

Имате ли навика след като направите дарение да продължите да се интересувате от статуса на кампанията? Следете какво се случва с кампанията, когато тя е:

 1. успешна и необходимите средства са събрани - как и за какво са изразходвани средствата? Има ли отчети за тях? Какъв е крайният резултат?
 2. успешна и дори е събрана по-голяма сума от целевата - За какво ще бъдат използвани събраните средства, които надхвърлят целевата сума? За всяка кампания на дарителската платформа Подкрепи бг предварително е отбелязано, за какво ще се използват допълнителните средства;
 3. но неуспешна и средствата не са събрани в срок - някои кампании имат краен срок. Интересувайте се какво ще се случи с дарението ви, ако той не бъде спазен! Преди да направите дарение за някоя дарителска платформа, разберете какво ще се случи, ако дарите, но организаторът на кампанията не успее да събере средствата в необходимия краен срок! Какво ще стане с парите, които сте дарили?

В Подкрепи бг, ако поради една или друга причина, кампанията не може да бъде успешно завършена, решението за това какво да се случи със събраните, неоползотворени средства е решение изцяло и само на дарителите. Те могат да получат парите си обратно или да изберат да ги дарят за друга кауза, активна на платформата Подкрепи бг. Ние не преразпределяме даренията по наша преценка, освен ако дарителят не ни предостави това право.

4. Научете какви методи за повишаване на доверието към кампанията се използват

Разберете какви механизми е въвела платформата, за да минимизира риска от злоупотреби

Разбира се, никой от нас не си предствя, че съществува идеалната формула, която да сведе риска от измами до 0%! Има хора, които преследвайки лични изгоди, могат да бъдат много изобретателни. Именно затова, в Подкрепи.бг се стараем да верифицираме информацията, която получаваме чрез няколко метода:

 1. работим с експерти от различни области (членовете на експертните съвети или външни за платформата), които ни дават обратна връзка за кампаниите;
 2. имаме няколко нива на контрол на работа, като в различните етапи от процеса участват доброволци от различни екипи;
 3. правим ежеседмични срещи онлайн, отворени за всеки, който иска да се включи и публикуваме записи от тях.

За да повишим доверието на дарителите в кампаниите, които са активни в Подкрепи бг, ние предлагаме на организаторите да използват гаранти, които помагат на кампанията. Гарантът на кампанията е инструмент за повишаване на доверието към нея. Гарант може да стане всяка уважавана обществена личност или организация. Гарантът не е материално отговорно лице, а помага за популяризирането на каузата и повишаване доверието на дарителите.

Освен това,  Подкрепи бг предоставя възможност за подаване на сигнали за злоупотреби. Преди да оповестим сигнала даваме възможност на Организатора да го опровергае в кратък срок и след това се правят необходимите проверки за изясняване на случая. При установени злоупотреби ще се сигнализират отговорните органи и резултатът ще бъде оповестяван публично с цел безкомпромисна прозрачност.

И всичко това с цел да минимизираме риска от платформата да се възползват недобронамерени хора. Да, процесът може да ви се стори тромав, дори бавен, още повече, че всички ние сме доброволци и често работим в различно време, но вярваме, че усилията, които полагаме, за да има прозрачност си струват.

5. Обърнете внимание за комисионната, която удържа дарителската платформа

Преди да направите дарение вижте какви са допълнителнителните такси

Понякога в стремежа си да дадем своя принос за кампания, която ни е докоснала, не обръщаме внимание какви допълнителни такси се удържат при дарението. Проучете от общите условия дали има и какъв е процентът, удържан за самата платформа, която сте избрали. В някои случаи има разлика в размера му, в зависимост от начина по който дарявате. Подкрепи бг не удържа никаква комисионна от направените дарения за себе си и няма скрити такси, за които да внимавате! Единственото, което се удържа при даренията е такса за банковия превод. При дарение с карта използваме услугите на Stripe, като за всеки трансфер Stripe начисляват такса според региона на картоиздателя ви. За да се ориентирате за нетното дарение, след като изберете желаната сума, на платформата ни, ще ви покажем изчислената такса.

Вярваме, че заедно, чрез прозрачни действия можем да помагаме на нуждаещи се хора, да променим дарителската култура в България и да повишим доверието на дарителите!

За екипът на Подкрепи бг е изключително важно дарителите да имат достъп до максимално изчерпателна информация, за да направят своя избор кого да подкрепят! Ние от Подкрепи.бг полагаме целенасочени усилия да осигурим защитена среда на всеки, който е избрал да инвестира в доброто на другите. Заедно правим добро, а то е като бумеранг - винаги се връща!

Искаш да създаваш добротворчество с нас? Стани доброволец и ела в екипа ни тук.