Играй за мечтата си! Баскетболният отбор девойки (VIII - X клас) на 35 СЕУ "Добри Войников" в Макао, Китай

NewsWishesDonation statistics

Sport

Status:

Active

Start date:

08 Feb 2024

End date:

20 Mar 2024

Beneficiary:

Баскетболен отбор Девойки VIII – X клас СЕУ Добри Войников

Image of Баскетболен отбор Девойки VIII – X клас СЕУ Добри Войников
Organizer:

Училищно Настоятелство към СЕУ Добри Войников

[email protected]
campaign.image-of  Училищно Настоятелство към СЕУ Добри Войников

Subscribe for email notifications for the campaign


Image of Здравка Горначка

Podkrepi.bg Operator:

Здравка Горначка

Have a question?

Write to us
Donation icon

100% of the donation goes to those in need

No withholding of fees and commissions for Podkrepi.bg

Transparency icon

Donation transparency with reports

Reporting documents for the spent funds from the beneficiary

Approval icon

Going through campaign approval steps

Each campaign has a guarantor and coordinator responsible for the campaign

Become part of the cause of Podkrepi.bg

Financial report

Събрана сума: BGN 3,202.93

Налични: BGN 3,202.93

Гарантирани: BGN 0.00

Преведени: BGN 0.00

Отчетени: BGN 0.00

Subscribe for email notifications for the campaign

The campaign was supported by

Sort by:

BGN 3,20293
BGN 26,08500
12%