Експертни съвети към Подкрепи.бг

Създаден на: 13.02.2023 г.
Време за прочитане: 5 минути
Експертни съвети към Подкрепи.бг

Експертните съвети към Подкрепи.бг са консултативни органи, които подпомагат дейността на сдружението и действат като инструмент за повишаване на доверието към провежданите кампании. В състава им влизат утвърдени специалисти и стойностни личности в различни направления.

Членовете на тези съвети помагат доброволно и безвъзмездно за удостоверяване на истинността на документацията и информацията по предложените дарителски кампании на платформата Подкрепи.бг. Разглеждат документите по определени от тях критерии, при необходимост могат да изискват допълнителни такива, дават становища и препоръки и при постъпили сигнали за злоупотреба осъществяват допълнителна експертна проверка и оценка.


Към момента са обособени следните експертни съвети, за които активно се работи по привличане на членове:

  • Здравен експертен съвет, отговарящ за  категория „Лечение и рехабилитация”
  • Социален експертен съвет, отговарящ за категориите „Хора в нужда”, „По-добро общество”
  • Образователен Експертен Съвет, отговарящ за категория  „Образование”
  • Експертен съвет по Култура, отговарящ за категориите  „Култура” и „Изкуство”
  • Експертен Съвет „Спорт”, отговарящ за категория  „Спорт”
  • Правен Експертен Съвет, отговарящ за категория „Човешки права”
  • Екологичен Експертен Съвет, отговарящ за категории „Околна среда” и „Животни”

NB! Ако желaете да стaнете част от някой от тези съвети или бихте препоръчали експерт, който би бил подходящ да се включи, може да ни пишете на [email protected].


В следващите редове може да се запознаете с профила на експертите, които вече потвърдиха своето участие:


ЗДРАВЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ


д-р Димитър Георгиев

Д-р Георгиев e консултант в Българската асоциация за персонализирана медицина и Ръководител клинични изследвания и старши научен сътрудник в Институт за медицински изследвания.

Той е главен изпълнителен директор на Paralax Life Sciences и на ProDuCt, където е специалист, занимаващ се с консултации за развитие на проекти, свързани с проектиране и управление на проекти за програми за подкрепа на пациенти.

От 2006 г. до 2021 г. е управляващ директор на Диагностично-консултативен център „Асцендент“, а от 2006 г. до 2011 г. е Главен изпълнителен директор на компанията CryoSave BG.

Д-р Георгиев е член на Управителния комитет на Cost Action CA15210.

Той притежава докторска степен по медицина от Медицинския университет в София (медицинска специалност Акушерство и гинекология) и магистърска степен по управление на здравеопазването от УНСС.


д-р Елиза Георгиева

Д-р Елиза Георгиева е собственик на МБАЛ „Св. Панталеймон“ – Плевен, ДКЦ „Св. Панталеймон„ и МДЦ „Св. Панталеймон“ в гр. Плевен, където ръководи екип от над 200 специалиста. Към лечебните заведения е създаден детски кът, който е неоценима помощ за служителите.

Специалист по образна диагностика и здравен мениджмънт. Тя завършва медицина през 1991 г. във ВМИ в гр. Плевен. Специалист по Образна диагностика – МУ София. Специалист по Здравен мениджмънт – Стопанска академия „Д. А. Ценов” в гр. Свищов. Преминава международен курс на обучение, организиран от ISCD (Международна организация за клинична дензитометрия).

През 2012 г. основава фондация „Св. Иван Рилски“ с цел утвърждаване на модерното здравеопазване за подобряване качеството на живот на хората. Основните дейности на фондацията са фокусирани върху развитие на здравеопазването за профилактиката и рехабилитацията на онкоболни, психологични консултации, закупуване и даряване на силиконови импланти на жени с карцином на гърдата, финансиране на магнитно-резонансна диагностика на млечна жлеза, мобилна стоматологична помощ в малките населени места.


доц. д-р Марко Клисурски

След като през 1989 г. доц. Клисурски завършва Медицински университет – София, той започва работа като лекар в Клиниката по Неврология към УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ София и в продължение на 22 години натрупва професионален опит и придобива клинични умения и компетенции. Получава „Хабилитация“ като доцент към Катедрата по неврология при МУ – София. От 2012 г. до юни 2020 г. е завеждащ отделението по неврология при Acibadem Сити Клиник Сърдечно – съдов Център УМБАЛ, София. Последните години развива частна практика и работи като консултант към Диагностичен център Спектър.

Доц. Клисурски е член на Българското дружество по неврология, както и на Европейската Академия по Неврология (EAN), Европейското дружество по невросонология и церебрална хемодинамика (ESNSCH), на Световната организация за мозъчeн инсулт и Европейската организация за мозъчeн инсулт (WSO, ESO) и др. Обучавал е студенти по медицина, специализанти по неврология и ОПЛ. Притежава над 90 специализирани публикации, предимно в български и някои международни списания и една монография. Владее английски, руски и немски език на ниво В2.

Професионалните му интереси в областта на диагностика, лечение и профилактика са свързани с: пациенти с мозъчен инсулт; автоимунни заболявания, полиневропатии;       нарушения на вестибуларния апарат, равновесието и походката; радикулопатии, гръбначномозъчни компресии, периферни и централни парези; болест на Алцхаймер и Паркинсон, ЛАС; мигрена и главоболие; тумори на ЦНС; епилепсия; неврози и функционални разстройства и някои редки заболявания на ЦНС.


СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ


д-р Мария Брестничка

Д-р Мария Брестничка е част от Национална мрежа на децата от 2009 г. Като активен член на екипа, тя е работила по проекти и програми, свързани с проследяването и оценката на политики за децата и в подкрепа на семействата и провеждане на застъпнически кампании. Автор е на редица специализирани доклади и анализи, свързани с политиките за децата и семействата.

Тя има зад гърба си дългогодишен опит в стратегическото планиране, въвеждане и управление на системи за ефективно ръководене, мониторинг и оценка на програмите на организацията.

Мария притежава бакалавърска степен по психология и магистърска степен по социология със специализация Европейска социална политика и социална работа.

Има докторска степен по социология с дисертация на тема „Оценка на нагласите към телесното наказание“. Води курсове в катедра „Икономическа социология“ в УНСС.


Георги Генчев

С близо 30-годишен опит в неправителствения сектор, Георги Генчев е ръководил последователно Центъра за изкуства „Сорос” (1996–1997), Фондация „Отворено общество” – София (1997–2001) и Фондация „ПАЦЕП” (от 2001 г.). Той е съосновател и ръководител на Информационния портал за НПО в България (https://www.ngobg.info).

Като независим експерт, от 2001 г. той поддържа консултантска практика в областите управление на НПО, планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на грантови програми и отделни проекти, организационно развитие, стратегическо планиране и др. Оценявал е програми и изпълнители на проекти, финансирани от ЕС, ПРООН, УНИЦЕФ, МАТРА/КАП, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Финансовия механизъм на ЕИП и др. Участвал е като ключов експерт в предоставянето на техническа помощ по програми, финансирани от ЕС.