За доброволците в проекта

Принципи, които ни обединяват

ДОБРОВОЛНО И ПРО БОНО

Създаваме дарителска платформа в полза на нуждаещите се и организациите, които им помагат. Не търсим финансови или други облаги от това, освен удовлетвореност от осъществените кампании и подкрепените нуждаещи се.

ПРОАКТИВНОСТ

Не чакаме да ни се подаде задача - взимаме си директно. Стремежът в културата ни на работа е адекватна проява на свободна воля, правилен избор и извършване на задачи, без нуждата някой да ги създава и поставя.

ЕКСПЕРТНОСТ

Когато правим избор или вземаме трудни решения, ги базираме на мнението на експерти с опит в конкретната тема.

УВАЖЕНИЕ

Внимателни сме към хората около нас, уважаваме ги и аком можем - им помагаме. Мнението на всеки има значение, затова слушаме и се опитваме да разберем, какво казват другите.

ПРОЗРАЧНОСТ

Дарителите ни се доверяват, защото осигуряваме прозрачност чрез отворен код, отворени данни/трансакции, отворени решения. Нуждаещите ни се доверяват, защото правим кандидатстването честно, лесно и прозрачно, чрез ясни критерии. Обществото ни се доверява, защото всичко е прозрачно, в това число - и целият ни работен процес. Ние си имаме доверие, защото има ясни и прозрачни принципи на работа помежду ни.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уважаваме и пазим личните данни на всеки нуждаещ се, даряващ или помагащ в процеса, все едно са нашите собствени. Ясно дефинираме кой има права за достъп до оперативните данни, като хората, разработващи проекта, няма да имат достъп до личните такива.

ОСЪЗНАТОСТ

Търсим най-доброто решение и когато даряваме труда си, го правим с пълното съзнание, че не всичко, което правим, ще влезе в употреба. Ако се случи така, че да не се одобри планът или предложението ти, продължаваш с усмивка към следващата задача. Ако някой друг се справя по-добре в ролята ти, то на драго сърце го препоръчваш да я оглави, а ти му помагаш с каквото можеш.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ

Ако участник в проекта има нужда от помощ или разяснение, обясняваме или споделяме линк към документацията на проекта, даващ необходимата информация. Хората с по-малко опит имат възможност да се включат и да възприемат знания от по-опитните.

Как започна всичко?

Ние сме група доброволци от IT средите, юристи, счетоводители, маркетолози, медици, НПО представители. Обединява ни желанието да създадем подобрена дарителска среда в България, създавайки максимално прозрачна платформа за дарения. Целта ни е платформата да се издържа от членски внос и дарения към нея, а не от процент комисиона от кампаниите, които тя обслужва.

Podkrepi.bg team in Discord voice conference call