Podkrepi.bg jumbotron heading

Подкрепи.бг

Онлайн дарителска платформа

Какво правим?

Подкрепи.бг е сдружение от професионалисти, обединени от идеята да създадем безплатна и напълно прозрачна онлайн платформа за дарения, която да може да се ползва свободно от граждани и организации.

Кои сме ние?

Ние сме група доброволци от IT средите, юристи, счетоводители, маркетолози, медици, НПО представители. Обединява ни желанието да създадем подобрена дарителска среда в България, създавайки максимално прозрачна платформа за дарения. Платформата ще се издържа от членски внос и дарения към нея, а не от процент комисионна от кампаниите, които минават през нея.

Podkrepi.bg team in Discord voice conference call

Как започна всичко?

Podkrepi.bg mission

Мисия

Създаване на напълно прозрачна онлайн платформа за дарения, издържаща се от дарения и членски внос към сдружението ни, а не % комисионна от кампаниите.

Podkrepi.bg vision

Визия

Да подобрим дарителската култура в България драстично като увеличим прозрачността и доверието в дарителските кампании и платформи.

Podkrepi.bg goals

Цели

- Да върнем доверието в дарителството.

- Да създадем open-source платформа, което намалява шансовете за злоупотреба.

Podkrepi.bg support us

Подкрепи ни като:

- дарител

- доброволец

- медия

- партньор