Подкрепете ни

Дейността на Подкрепи.бг се финансира единствено от членски внос и дарения. Вашата помощ ще ни даде възможност да помагаме по-качествено и на повече кампании да постигат своите цели. Направените от нас разходи, ще можете да проследявате в отчетите, които редовно ще публикуваме.

Детайли на банкова сметка:

Сдружение Подкрепи БГ

Уникредит Булбанк

BG66 UNCR 7000 1524 3490 32

Като основание за превод въведете:

дарение за Подкрепи.бг