Какво представлява платформата Подкрепи.бг

Искаме да създадем open-source технологично решение, което максимално елиминира шансовете за злоупотреби с дарените средства както от организаторите на кампании, така и от вътрешния екип на дарителската платформа.

Какво направихме до момента

17

члена на сдружението

100+

проведени срещи

1000+

вложени часове

Създадохме организация на работата (Discord, Drive, GitHub, Ora.pm, разделяне по екипи)
Избор на лого и дизайн.
Регистрирахме сдружение с нестопанска цел "Подкрепи БГ" и запазихме търговската марка.
Сключихме партньорства за безплатен хостинг със Superhosting и ICN.bg
За момента оперираме със следните модели за самоиздръжка - годишен членски внос, физически или корпоративни дарения към сдружението, потенциално мислим да кандидатстваме по някоя програма, но това в по-дългосрочен план.
Открихме дарителска сметка в
Уникредит Булбанк
IBAN: BG66 UNCR 7000 1524 3490 32
с титуляр Сдружение Подкрепи БГ.
Проведохме серия от разговори с НПО представители с цел по-добро разбиране и дефиниране на проблема, който трябва да решим.
Разписахме 270 user story-та и сме избрали пътя към постигане на Minimum Lovable Product.
Имаме активни екипи, работещи по фронтенда и по основните модули за създаване на кампании и управление на плащания.
Обединихме се около microservice architecture, за да може да се включат повече хора с различни технологии.
Проекта се разработва в GitHub. (линк)
Документацията на социалната част на проекта поддържаме в GitBook. (линк)
Техническата документация. (линк)
Приготвили сме архитектурнo-организационна карта на платформата на високо ниво. (линк)

Технологии

DevOps
 • Локален Docker Compose stack и план за Kubernetes в реална среда
 • CI/CD pipeline чрез GitHub Actions
 • CockroachDB cluster + Flyway migrations
Frontend
 • Next.js
 • React / TypeScript
 • MaterialUI / SCSS
 • Formik / MobX
Backend
 • GraphQL Gateway с GoLang/GoFiber
 • GRPC/ProtoBuf за комуникация между microservices
 • Campaigns Мicroservice със C#/.Net

Нашата история

 • октомври 2020
  • Зараждане на идеята за изграждане на дарителска платформа от доброволци.
  • Събиране на екип от доброволци с разнообразни експертиза и опит.
 • ноември 2020
  • Стартиране на Discord сървър за проекта.
  • Подготовка на манифест на ценности и работни принципи.
  • Срещи и дискусии с експерти.
  • Онлайн панел с медици и НПО представители.
 • декември 2020
  • Разпределение по експертни направления и избор на лидери.
  • Избор на име на платформата измежду 197 предложения.
  • Проучени бизнес модели за самоиздръжка на платформата.
 • януари 2021
  • Подготовка на 270 User Stories за основа на платформата.
  • Избор на лого от предложени 150 варианта.
  • Регистриране на запазена търговска марка.
 • февруари 2021
  • Регистрация на сдружението.
  • Старт на дейността на първите три основни екипа - фронтенд, плащания и кампании.
 • март 2021
  • Старт на информационния сайт на проекта.
  • Настройка на хостинга на платформата.
 • април 2021
  • Старт на дейността на други основни екипи.
  • Откриване на банкови сметки.
  • Регистрация и настройка на платежни системи.
 • май 2021
  Избор на бизнес модел за самоиздръжка на платформата.
 • септември 2021
  Пускане на пилотна версия на платформата.
 • октомври 2021
  Извършване на тестове на платформата в реална среда.
 • декември 2021
  Пускане на бета версия на платформата.