Какво представлява платформата Подкрепи.бг

Искаме да създадем дарителска платформа с отворен код, в която чрез прозрачност се премахват възможностите за злоупотреби с дарените средства както от организаторите на кампании, така и от вътрешния екип на дарителската платформа.

Какво направихме до момента

17

члена на Сдружението

100+

проведени срещи

1000+

вложени часа

Създадохме организация на работата (Discord, Google Drive, GitHub, Ora.pm, разделяне по екипи)
Избор на лого и дизайн.
Регистрирахме Сдружение с нестопанска цел "Подкрепи БГ" и запазихме търговската марка.
Сключихме партньорства за безплатен хостинг със Superhosting и ICN.bg
За момента оперираме със следните модели за самоиздръжка: годишен членски внос, физически или корпоративни дарения към Сдружението, потенциално мислим да кандидатстваме по програма за финансиране, но това е в по-дългосрочен план.
Открихме дарителска сметка в
Уникредит Булбанк
IBAN: BG66 UNCR 7000 1524 3490 32
с титуляр Сдружение Подкрепи БГ.
Проведохме серия от разговори с НПО представители, с цел по-добро разбиране и дефиниране на проблема, който трябва да решим.
Разписахме 270 "потребителски истории" и сме избрали пътя към постигане на "Minimum Lovable Product."
Имаме активни екипи, работещи по лицето на Платформата и по основните модули за създаване на кампании и управление на плащания.
Обединихме се около microservice architecture, за да може да се включат повече хора с различни технологии.
Проекта се разработва в GitHub. (линк)
Документацията на социалната част на проекта поддържаме в GitBook. (линк)
Техническата документация. (линк)

Технологии

DevOps
 • Локален Docker Compose stack
 • Kubernetes клъстъри (Staging/Production)
 • CI/CD pipeline чрез GitHub Actions
 • Rancher
 • Keycloak Authentication
Frontend
 • TypeScript
 • Next.js
 • NextAuth
 • React
 • MaterialUI
 • SCSS
 • Formik
 • MobX
 • React Query
 • Yup
 • Sentry
Backend
 • TypeScript
 • Nest.js
 • PostgreSQL
 • Prisma
 • Jest
 • Sentry

Нашата история

 • октомври 2020
  • Зараждане на идеята за изграждане на дарителска платформа от доброволци.
  • Събиране на екип от доброволци с разнообразни експертиза и опит.
 • ноември 2020
  • Стартиране на Discord сървър за Проекта.
  • Подготовка на манифест на ценности и работни принципи.
  • Срещи и дискусии с експерти.
  • Онлайн панел с медици и НПО представители.
 • декември 2020
  • Разпределение по експертни направления и избор на лидери.
  • Избор на име на Платформата измежду 197 предложения.
  • Проучени бизнес модели за самоиздръжка на Платформата.
 • януари 2021
  • Подготовка на 270 "потребителски истории" за основа на Платформата.
  • Избор на лого от предложени 150 варианта.
  • Регистриране на запазена търговска марка.
 • февруари 2021
  • Регистрация на Сдружението.
  • Старт на дейността на първите 3 основни екипа - Технически екип, екип Плащания и екип Кампании.
 • март 2021
  • Старт на информационния сайт на Проекта.
  • Настройка на хостинга на Платформата.
 • април 2021
  • Старт на дейността на други основни екипи.
  • Откриване на банкови сметки.
  • Регистрация и настройка на платежни системи.
 • май 2021
  Избор на бизнес модел за самоиздръжка на Платформата.
 • септември 2021
  Два хакатона за програмисти, целящи разработка на Платформата.
 • април 2022
  Имплементация на основната функционалност за създаване на кампании, даряване, регистрация и операции с основните обекти в системата.
 • август 2022
  Пускане на бета версия на Платформата.