Често задавани въпроси

Какво е Подкрепи.бг?
  Ние сме общност от доброволци, обединени от идеята да създаваме устойчиви решения за развитието на дарителството в България. Нашият основен проект е разработването и реализацията на сигурна, дигитална платформа с отворен код за набиране на дарения. Вярваме, че това е начинът да:
  • - помогнем на повече нуждаещи се.
  • - съкратим времето за обработка на кампаниите.
  • - опростим управлението им.
  • - дадем възможност за едновременна работа по голям брой кампании и предоставим по-лесен достъп за осъществяване на контрол над работата на платформата.
  Ние предлагаме различен модел на управление, базиран на безкомпромисна прозрачност, самоиздръжка без комисиона от кампаниите и достойно заплащане на бъдещите служители на организацията. Принципи, в които вярваме и сме твърдо решени да следваме неотклонно!
Какво е „безкомпромисна прозрачност”?
  Нашето разбиране за „безкомпромисна прозрачност” е:
  • - Да публикуваме възможно най-бързо и най-детайлно информация за всичко случващо се, спазвайки закона за защита на личните данни и GDPR. За нас е важно да се отчитаме постоянно, а не да го правим веднъж годишно.
  • - Да не чакаме да ни поискат информация, а всеки който се интересува, да има лесен достъп до нея.
  • - Да автоматизираме този процес, за да не може никой от организацията ни или отвън да ѝ влияе. Разбираме, че така работата за нас ще е много, но можем да опростим процеса и намерим баланса, като дефинираме рисковете, приоритизираме и поставим контроли на важните места.
Какви са технологичните ви предимства?

  Използваме модерни решения и технологии за подсигуряване на платформата – React, Next.js като frontend, PostgreSQL като база данни, а цялостната инфраструктура се управлява на принципа на Infrastructure-as-Codе. Възможно ли е да постигнем целта си и по по-прост начин и не е ли това твърде голямо усложняване на проекта? Да, но целта ни е и да дадем на тепърва навлизащите добър пример как се изгражда високотехнологична и мащабируема система. И навлизайки в нейните специфики, те да станат по-добри професионалисти. Подкрепи.бг е платформа с отворен код, базирана в GitHub. И като всяка една система с отворен код, всеки може да провери начинът, по който е написана. Да предложи промяна, подобрение – вече имаме такива от програмист от Токио, Япония. Целта ни е да създадем устойчиво решение и общност, която да работи активно и дългосрочно по проекта.

Какво представляват „устойчивите решения”?
  Една африканска поговорка гласи „Ако искаш да стигнеш бързо, тръгни сам, ако искаш да стигнеш далеч, вървете заедно”. Верни на нея, ние избрахме да извървим пътя си заедно – чрез общи усилия, с добри и лоши моменти. Без „фойерверки”, които рязко да избухнат, но също така бързо да оставят всичко да потъне в мрак. Имаме обща визия и работим за нея – кой колкото и когато има възможност. Изпълнителите се променят с времето, но каузата остава същата. Обществото ни не се изчерпва само с разработчици. Сред нас има дизайнери, маркетолози, финансисти, прависти, експерти по европейски програми, консултанти, преподаватели, управляващи собствен бизнес и др, живеещи и работещи у нас и в чужбина. Хора, постигнали много в личен план, които осъзнато и доброволно искат да помогнат с уменията си на нуждаещите се. Мотивацията им е самият екип, желанието му да се развива, да се учи от опита на другите, да има приемственост и да предложи решения, които да устоят дори и при временен неуспех. Разнообразието на експертите в екипа, наличието на много млади, ентусиазмът и постоянството на всички са гаранция за постигане на трайни резултати.
Как се финансира Подкрепи.бг?
  Подкрепи.бг НЕ удържа комисиони или такси за дейността си от събраните средства за кампаниите. Концепцията за издръжката ни е разходите в това перо да са минимални заради основно доброволния труд на екипа. Осигуряването на финансови ресурси за платени позиции и разходи по платформата ще става чрез специални, насочени по волята на дарителите дарения или специално организирана кампания. Други канали, по които се приемат средства, са корпоративни дарения и годишният членски внос на членовете на сдружението. Всички отчети на сдружението до момента можете да видите тук.
Защо правите нова платформа вместо да помогнете на вече съществуващите?
  От технологична гледна точка – понякога е по-добре да се създаде дадено решение наново вместо да се правят опити да се преправят съществуващите такива. Технологията, която създаваме, е с отворен код и ще е достъпна за всеки желаещ да я използва. От управленска гледна точка – ние искаме да предложим нов начин на управление на дарителския процес в България. Единственият начин да покажем жизнеността на подобен модел на работа е да дадем работещ пример за това. Podkrepi.bg е нашият начин да докажем на практика нашата визия.
Не намерихте информацията, която търсите?