Podkrepi.bg jumbotron heading

Подкрепи.бг -
прозрачна дарителска онлайн платформа

Стимулираме дарителската култура чрез прозрачност в набирането и разпределянето на средства за каузите, без да удържаме такси и комисиони за Подкрепи.бг.

Как работи Подкрепи.бг?

Изградихме процес по създаване на кампаниите, който гарантира максимална сигурност за средствата на дарителите и едновременно с това - внимание и подкрепа към нуждите на бенефициентите.

Кой стои зад Подкрепи.бг?

Подкрепи.бг представлява общност от специалисти в областта на програмирането, правото, маркетинга, дизайна, медицината, финансите, социалното предприемачество и др. Обединени сме от целта да създадем устойчива и прозрачна платформа за дарения, която подкрепя каузи и хора в нужда, като заедно с това популяризира и връща доверието към дарителството в България.

Какво ни обединява?

Уважение
Отнасяме се с уважение един към друг, както и с хората, с които се срещаме в работата си. Изслушваме, съдействаме, а мнението на всеки се взема предвид, защото има значение.
Продуктивност
Всички доброволци отделят от собственото си свободно време, за да бъдат част от Подкрепи.бг. Те сами са инициирали включването си в Проекта.
Доброволчество
Създадохме дарителска платформа в полза на нуждаещите се и организациите, които им помагат, без да търсим финансова или друга облага.
Уважение
Отнасяме се с уважение един към друг, както и с хората, с които се срещаме в работата си. Изслушваме, съдействаме, а мнението на всеки се взема предвид, защото има значение.
Продуктивност
Всички доброволци отделят от собственото си свободно време, за да бъдат част от Подкрепи.бг. Те сами са инициирали включването си в Проекта.
Доброволчество
Създадохме дарителска платформа в полза на нуждаещите се и организациите, които им помагат, без да търсим финансова или друга облага.
Уважение
Отнасяме се с уважение един към друг, както и с хората, с които се срещаме в работата си. Изслушваме, съдействаме, а мнението на всеки се взема предвид, защото има значение.

Искам да помогна на Подкрепи.бг

За да се присъедините към екипа от доброволци, попълнете формата за кандидатстване с Вашите данни и ние ще се свържем с Вас.
Станете доброволец

Често задавани въпроси

  Какво представлява Подкрепи.бг?

   Подкрепи.бг е платформа за среща между хора, които искат да съберат средства за благородна кауза и такива, които искат да ги подкрепят с парични дарения. Подкрепи.бг работи без комисиони и такси за дейността си, единствените удръжки от сумите на даренията са такси, изисквани от трети лица - финансови и други външни организации или институции.

   Сдружение Подкрепи.бг работи почти изцяло с доброволци, като разчита и на временни платени дейности за придвижване на определени цели.

   Разходите на Организацията се покриват изцяло от индивидуални и корпоративни дарения, направени директно към Сдружение Подкрепи.бг.

  Защо направихте нова платформа, когато вече има и други?

   Накратко - целта ни е да увеличим доверието на обществото в дарителските организации и платформи, за да може да се събират по-бързо и лесно необходимите средства за осъществяване на кампаниите.

   Вярваме, че това ще стане чрез комбинация от няколко фактора - безкомпромисна прозрачност, модерно технологично решение и нов модел на управление, базиран на доброволческа работа и самоиздръжка от дарения и членски внос.

   Cлед разговори с представители на дарителски организации ползващи се с изключително висок кредит на обществено довериe, като БДФ и BCause, които стоят зад едни от най-качествените и устойчиви дарителски проекти в страната като DMS и Platformata.bg , установихме, че процесът по одобрение и администрирането на дарителските кампании е сложна, предимно ръчна и доста времеемка работа. Искаме да решим и този проблем като предоставим удобна за ползване онлайн система с автоматизирани процеси за управление на паричните средства, издаване на документи и сертификати, справки и др.

   Както вече споменахме, освен чисто технологично решение, ние предлагаме и нов модел на управление на организацията - Подкрепи.бг се финансира без удържане на комисиони и такси от кампаниите, а издръжката на сдружението се осигурява от месечен или годишен членски внос, както и лични и корпоративни дарения, насочени директно към сдружението.

   Друга голяма помощ за бюджета на Подкрепи.бг е безплатният доброволчески труд на хората в сдружението, както и любезно предоставените ни безплатни услуги от наши партньори, като например хостинга ни от SuperHosting.bg

  Как гарантирате прозрачност и какво значи “софтуер с отворен код”?

   Софтуер с отворен код е установена практика, при която всеки, без ограничение, може да отвори и прочете текста на софтуерната програма така, както е написан от програмистите. По този начин всеки сам може да се увери, че логиката на софтуера изпълнява точно това, за което е предназначен. Отвореният код също дава видимост към документацията, към историята от промени на кода, към кода на тестовете и инсталационните скриптове, т.е. - всичко, което е правено до дадения момент. Допълнително всичко това помага и за проверка на сигурността на системата от независими одитори.

   Подкрепи.бг ползва платформата GitHub за разработка на системи с отворен код, където всеки може да се присъедини и да допринесе към имплементация на функционалност.

   За допълнителна прозрачност, Подкрепи.бг прилага и практиката на Отворени данни, като предоставя отчети за основните неконфиденциални данни от работата на системата. Това са например постъпилите дарения по кампаниите и трансакциите с тях, без да се разкриват лични данни.

Виж всички