Podkrepi.bg banner

Подкрепи.бг -
прозрачна онлайн дарителска платформа

Как работи Подкрепи.бг?

Изградихме процес по създаване на кампаниите, който гарантира максимална сигурност за средствата на дарителите и едновременно с това - внимание и подкрепа към нуждите на бенефициентите.

Кой стои зад Подкрепи.бг?

Подкрепи.бг представлява общност от специалисти в областта на програмирането, правото, маркетинга, дизайна, медицината, финансите, социалното предприемачество и др. Обединени сме от целта да създадем устойчива и прозрачна платформа за дарения, която подкрепя каузи и хора в нужда, като заедно с това популяризира и връща доверието към дарителството в България.

Какво ни обединява?

Уважение
Отнасяме се с уважение един към друг, както и с хората, с които се срещаме в работата си. Изслушваме, съдействаме, а мнението на всеки се взема предвид, защото има значение.
Продуктивност
Всички доброволци отделят от собственото си свободно време, за да бъдат част от Подкрепи.бг. Те сами са инициирали включването си в Проекта.
Доброволчество
Създадохме дарителска платформа в полза на нуждаещите се и организациите, които им помагат, без да търсим финансова или друга облага.
Уважение
Отнасяме се с уважение един към друг, както и с хората, с които се срещаме в работата си. Изслушваме, съдействаме, а мнението на всеки се взема предвид, защото има значение.
Продуктивност
Всички доброволци отделят от собственото си свободно време, за да бъдат част от Подкрепи.бг. Те сами са инициирали включването си в Проекта.
Доброволчество
Създадохме дарителска платформа в полза на нуждаещите се и организациите, които им помагат, без да търсим финансова или друга облага.
Уважение
Отнасяме се с уважение един към друг, както и с хората, с които се срещаме в работата си. Изслушваме, съдействаме, а мнението на всеки се взема предвид, защото има значение.

Искам да помогна на Подкрепи.бг

За да се присъедините към екипа от доброволци, попълнете формата за кандидатстване с Вашите данни и ние ще се свържем с Вас.
Станете доброволец

Често задавани въпроси

  Какво е Подкрепи.бг?
   Ние сме общност от доброволци, обединени от идеята да създаваме устойчиви решения за развитието на дарителството в България. Нашият основен проект е разработването и реализацията на сигурна, дигитална платформа с отворен код за набиране на дарения. Вярваме, че това е начинът да:
   • - помогнем на повече нуждаещи се.
   • - съкратим времето за обработка на кампаниите.
   • - опростим управлението им.
   • - дадем възможност за едновременна работа по голям брой кампании и предоставим по-лесен достъп за осъществяване на контрол над работата на платформата.
   Ние предлагаме различен модел на управление, базиран на безкомпромисна прозрачност, самоиздръжка без комисиона от кампаниите и достойно заплащане на бъдещите служители на организацията. Принципи, в които вярваме и сме твърдо решени да следваме неотклонно!
  Какво е „безкомпромисна прозрачност”?
   Нашето разбиране за „безкомпромисна прозрачност” е:
   • - Да публикуваме възможно най-бързо и най-детайлно информация за всичко случващо се, спазвайки закона за защита на личните данни и GDPR. За нас е важно да се отчитаме постоянно, а не да го правим веднъж годишно.
   • - Да не чакаме да ни поискат информация, а всеки който се интересува, да има лесен достъп до нея.
   • - Да автоматизираме този процес, за да не може никой от организацията ни или отвън да ѝ влияе. Разбираме, че така работата за нас ще е много, но можем да опростим процеса и намерим баланса, като дефинираме рисковете, приоритизираме и поставим контроли на важните места.
  Какви са технологичните ви предимства?

   Използваме модерни решения и технологии за подсигуряване на платформата – React, Next.js като frontend, PostgreSQL като база данни, а цялостната инфраструктура се управлява на принципа на Infrastructure-as-Codе. Възможно ли е да постигнем целта си и по по-прост начин и не е ли това твърде голямо усложняване на проекта? Да, но целта ни е и да дадем на тепърва навлизащите добър пример как се изгражда високотехнологична и мащабируема система. И навлизайки в нейните специфики, те да станат по-добри професионалисти. Подкрепи.бг е платформа с отворен код, базирана в GitHub. И като всяка една система с отворен код, всеки може да провери начинът, по който е написана. Да предложи промяна, подобрение – вече имаме такива от програмист от Токио, Япония. Целта ни е да създадем устойчиво решение и общност, която да работи активно и дългосрочно по проекта.

Вижте всички