Често задавани въпроси

Как мога да стартирам кампания?
  Тук можете да се запознаете с Общите условия на Подкрепи.бг за процеса по създаване на кампания. Все още сме в Бета тест период и засега ако имате интерес за създаване на кампания, можете да ни изпратите email на този адрес: [email protected]
Кой може да кандидатства в Подкрепи.бг за кампания? Какви са критериите?

  За кампания в Подкрепи.бг може да кандидатства всяко пълнолетно физическо лице, пребиваващо за постоянно на територията на Република България, с чисто съдебно и данъчно минало, както и български неправителствени организации.

  Важно е да уточним, че Организаторът може да бъде лице различно от Бенефициента. Например - родител може да бъде Организаторът, а Бенефициентът да е детето му, внукът му, брат му, друг близък роднина и т.н. Възможно е и Организаторът да събира средства за пълнолетен Бенефициент, който е възпрепятстван сам да организира кампания поради напреднала възраст, тежко здравословно състояние и др.

Какъв тип кампании могат да се правят през Подкрепи.бг?
  Категориите кампании са следните: Рехабилитация, Лечение, Животоспасяващи кампании, Бедствия, Хора в нужда, Възрастни хора, Образование, Култура, Спорт, Общество, Човешки права, Природа, Животни, Друго (което можете да определите в свободен текст). Вече съществуващи кампании можете да видите тук.
Какви документи се изискват за старт на кампания в Подкрепи.бг?

  Сдружение Подкрепи.бг си запазва правото да откаже организиране на кампания през платформата, в случай на съмнение в надеждността на документацията и Организатора на кампанията.

  Списък с първоначално необходимите документи можете да видите тук.

Трябва ли да имам дарителска сметка, за да мога да пусна кампания?
  Не е задължително. Екипът ни ще Ви консултира след одобрението и заедно ще решите какъв тип сметка ще бъде най-подходящо да откриете. Но при всички случаи ще бъде необходимо да има открита банкова сметка на Ваше име или на името на неправителствената организация, която представлявате, ако кандидатствате като ЮЛНЦ (юридическо лице с нестопанска цел).
Какъв процент се удържа от даренията?
  Подкрепи.бг НЕ удържа комисиона или такси от събраните средства за кампаниите. Малка част от сумата обаче се разходва за такси на външни услуги. Такива са: PayPal, ePay, Stripe, банков превод. Това са единствено такси на съответните платформи. Те са официално публикувани на сайтовете на съответните доставчици на услуги. Единствено тези такси отнемат от дарените суми. При някои кампании се налагат разходи, свързани с Организатора, когато той е юридическо лице с нестопанска цел (НПО). При тези случаи, това обстоятелство ще бъде ИЗРИЧНО ОПИСАНО в основната страница на кампанията в платформата на Подкрепи.бг.
Какво означава “Организатор”?

  Организатор е пълнолетно физическо или юридическо лице (неправителствена организация), което организира кампания в своя полза или в полза на друг/и бенефициент/и. Той отговаря за осигуряването на документацията по кампанията и комуникира тясно с екипа на Подкрепи.бг за преминаването през процеса на одобрение. По време на целия период на кампанията, той също отговаря и за прозрачното управление и усвояване на дарените средства по кампанията.

  Примери:
  - Организатор е родителят, Бенефициент - детето
  - Организатор е неправителствена организация, Бенефициенти - група от деца, които имат нужда от нова материална база за обучение

Какво означава “Бенефициент”?
  Бенефициент е човекът, който ще получи крайната помощ от кампанията (средства/ медицинска манипулация/ предметни дарения и т.н.).
Какво означава “Гарант на кампания?”
  Гарантът на кампания е инструмент за повишаване на доверието към нея. Гарант може да стане всяка уважавана обществена личност или организация, които са външни за платформата ни и са запознати с нуждите на кампанията, с организатора и/или бенефициента. Това може да е в резултат на съществуващ контакт, запознаване на място или припознаване на каузата. Обвързвайки се с кампанията, гарантът помага за популяризирането на каузата и повишаването на доверието на дарителите. Той не е материално-отговорно лице по кампанията и не носи никаква финансова отговорност за провеждането ѝ и разходването на средствата по нея. Всяка кампания може да има повече от един гарант или да няма такъв. Всеки, който иска да стане гарант на вече съществуваща кампания или на някоя от подготвящите се, може да ни пише на следния имейл: [email protected]
Мога ли да имам повече от една кампания?
  Можете, да. Единственото условие е да имате една кампания, която е завършила цял успешен цикъл и сме се уверили в коректна отчетност на получените дарения, както и че са използвани по предварително заявените от Вас цели.
  След като това е факт, няма да има никакви ограничения за броя кампании, с които да кандидатствате за одобрение в Подкрепи.бг. Бихме напомнили само, че при всяка от кампаниите е необходимо да отделяте време за нейното разгласяване, както и за нейната регулярна публична отчетност пред дарителите. Успех! Ще се радваме да Ви подкрепим колкото пъти е нужно!
Не намерихте информацията, която търсите?