Често задавани въпроси

Какъв процент се удържа от даренията?
  Подкрепи.бг НЕ удържа комисиона или такси за дейността си от събраните средства за кампаниите. Малка част от сумата обаче се разходва за такси на външни услуги. Такива са: PayPal, ePay, Stripe, банков превод. Това са единствено такси на съответните платформи. Те са официално публикувани на сайтовете на съответните доставчици на услуги. Единствено тези такси отнемат от дарените суми. При някои кампании се налагат разходи, свързани с Организатора, когато той е юридическо лице с нестопанска цел (НПО). При тези случаи, това обстоятелство ще бъде ИЗРИЧНО ОПИСАНО в основната страница на кампанията в платформата на Подкрепи.бг.
Мога ли да даря анонимно?
  Разбира се, да. Разбираме това Ваше желание и го уважаваме. В края на процеса на даряване можете да изберете анонимност на дарението. Ако изберете да дарите публично, единствените данни, които ще оповестим, са името на дарителя (физическо или юридическо лице) и размера на дарената сума. Все пак, за да дарите, е необходима предварителна регистрация на сайта, при която ще ни бъдат необходими и други Ваши данни, които са защитени по силата на Закона за защита на личните данни. Тези данни са необходими за връзка с Вас, в случай че настъпи необходимост да Ви върнем обратно направено дарение. Освен това, както казахме - ще можем да Ви изпращаме пожелана от Вас информация, свързана с кампаниите, на които сте благодетел.
Ползват ли се данъчни облекчения за стойността на направеното дарение?
  Данъчните облекчения се ползват за кампании в полза на лица, които са вписани в Списъка съгл. Чл.22 от ЗДДФЛ и чл.31 от ЗКПО
Какви са начините за даряване?
  Всяка кампания има следните начини за дарение към нея: чрез дебитна/ кредитна карта през Stripe или по банков път. В бъдеще ще добавим още възможности. За безсрочните кампании платформата предлага и опция за регулярни месечни дарения отново чрез свързване на кредитна/ дебитна карта.
Издавате ли сертификат за дарителите?
  Да. Всеки дарител, било то физическо или юридическо лице, получава сертификат, удостоверяващ сумата и кампанията, за която е дарил.
Къде мога да видя историята на даренията, които съм направил?
  Можете да видите историята на вашите дарения в секцията “История на дарения” във вашия профил в системата.
Какво да направя, ако неволно съм дарил към Кампания със сходно име?
  Ако парите все още са в нашата сметка, можем да ви ги върнем или пренасочим към желаната кампания. Ако обаче вече са били разпределени по дарителската сметка на Организатора/Бенефициента на кампанията, тогава ще трябва да се свържете с получателя и да се уговорите той да ви ги върне. По този начин осигуряваме доверие и прозрачност във взаимоотношенията между нас като Оператор на платформата и Координатора на всяка отделна кампания.
Не намерихте информацията, която търсите?